Site Menu
 
 
 
 


:: Singer :: Haroon Bacha
Songs
Listen And Download
Bada zaa hum da ashnaa
Babu lalaay tapay
Band pa band mateegi
Banday shwe nan mata
Chey pa zara ye
Da duniya faani bazar day
Da duniya fani bazar
Darogh jana darogh jana
Dasi me pa zara banday
Dildara tar so ba kawe
Grana da swal
Jinakai na raaze gudaar ta
kha shawala deera chee inkaar
Khani ba darakum
Khawraa ye da sarwo da
Khudaya ma pane da gulaab
Khudaya Rakh key Karay
How To Download The Songs:Right Click On The Downloading Icon And "Save As Target"
Google