Site Menu
 
 
 
 


:: Singer :: Ashraf Gulzar
Songs
Listen And Download
Ajeeba ghwantay qanoon daay
Akhter day
Da day paa ma sa okral
Da karachai daa ranaganow
Dasay khanda saa kaumaa
Ma sara day walay da
Paa kashmalo day galai prawaza
Shanogai bal taa warkra
Tao yao zar zala munkar shaa
Zara day rana woorey lewanaee
How To Download The Songs:Right Click On The Downloading Icon And "Save As Target"
Google